Születésnapi nyereményjáték

születésnapi nyereményjáték!

6 ÉVES AZ ABVISUAL.

Nélkületek nem tarthatnék ott, ahol ma tartok, ezért egy kis születésnapi nyereményjátékkal szeretnék kedveskedni Nektek!

A nyeremény:

A résztvevők között 2 darab fotóutalványt sorsolok ki, ami egy egy órás “all-in” fotózásra váltható be.

(Egy órás kül- vagy beltéri családos, páros, kismama fotózás Nagykanizsán és 15km-es vonzáskörzetében, az összes jól átadott fotóval online galériában).

A nyereményjáték november 12. vasárnap éjfélig tart.

Feladat:

 1. Kövesd be mindkét Instagram oldalamat: @abvisualstories @abvisualwedding 
 2. Kommentben tageld be azt, aki szerinted örülne a nyereménynek.

És kész, ezzel már részt is veszel a játékban!

A nyereményjáték csak instagramon keresztül érhető el. A részvétel csak úgy érvényes, ha mindkét pontot teljesítitek. Az eredményhirdetésre november 14.-én kedden kerül sor. A nyeremény készpénzre nem váltható, másnak át nem ruházható, karácsonyi, esküvői és keresztelő fotózásra be nem váltható. Az utalvány 2024.05.31-ig váltható be. Részletek és időpontfoglalás a fotózásra E-Mailben, üzenetben vagy telefonhívással.

* A játék nem szponzorált az Instagram, vagy Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik az Instagramhoz, Facebookhoz.

* A nyereményjáték kizárólag az abvisual Instagram és Facebook oldalán fut és kizárólag a fenti lépésekből áll, a részvétel kizárólag instagramon érvényes.

* A nyerteseket a játékban résztvevő instagram fiókjukon keresztül értesítjük.

Balázs Ádám e.v. ÁLTAL SZERVEZETT NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

 

 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

A nyereményjáték szervezője a

Cégnév: Balázs Ádám egyéni vállalkozó
Székhely: 8800 Nagykanizsa, Erkel F. u. 6. 1/4
Nyilvántartási szám: 51978246
Adószám: 8599830-1-40
E-mail: info@abvisual.hu
Telefon: +36 20 22 55 632

(a továbbiakban: „Szervező”)

 

 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

2.1       A Szervező egy fotózással és videózással foglalkozó egyéni vállalkozó.

2.2       A Szervező a fenti tevékenység népszerűsítése érdekében nyereményjátékot („Nyereményjáték”) szervez, mellyel kapcsolatosan az alábbi szabályokat (a továbbiakban: „Szabályzat”) állapítja meg.  

 1. A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE JOGOSULTAK KÖRE

 

 • A Játékban, annak 4. pontban meghatározott időtartama alatt magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személyek (a továbbiakban: ”Játékos”) vehetnek részt, akik nem esnek az alábbi 3.2. pontban meghatározott személyek körébe.
 • A Játékból ki vannak zárva a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, a Játék szervezésében közreműködő alvállalkozói, megbízottjai, ezek alkalmazottai, valamint a felsorolt személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói. 
 1. A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI, EGYÉB A NYEREMÉNYJÁTÉKKAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK
 • A Nyereményjáték során a Játékos részéről pályázat (a továbbiakban: „Pályázat”) beküldése szükséges. A Játékos két módon küldhet be Pályázatot, melynek lépéseit, illetve részvételi feltételeit az alábbi 4.2 pont részletezi.
 • A Nyereményjátékban a Játékos az alábbi lépések betartásával vehet részt:
 • a Játékos a Pályázatát a 4.4. vagy 4.5. pontban írt módon megküldi a Szervező részére;
 • a Játékos a Pályázat beküldésével egyidejűleg a Szervező rendelkezésére bocsátja vezeték- és keresztnevét;
 • a Játékos a Pályázat beküldésével ráutaló magatartással elfogadja jelen Szabályzat rendelkezéseit, valamint az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat

A Szervező felhívja a Játékos figyelmét, hogy kizárólag a fenti lépéseket követve lehet a Játékban részt venni, így amennyiben a Játékos az adatait nem adja meg vagy nem fogadja el jelen játékszabályzat, illetve az adatkezelési tájékoztató rendelkezéseit, végezetül amennyiben befejező lépésként nem kattint a „Részvétel” gombra, úgy a Játékban a Játékos nem vehet, illetve vesz részt.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a „Részvétel” gombra kattintással a jelen játékszabályzatban foglaltakat maradéktalanul ismeri és magára nézve kötelezőként elfogadja.

 • A Nyereményjáték időtartama alatt a Játékos a Szervező http://instagram.com/abvisualstories @abvisualstories felhasználónevű Instagram oldalán (a továbbiakban: „Instagram Oldal”) küldhet be Pályázatot.

 • Pályázat beküldése Instagram oldalon
 • A Játékos „beköveti” a Szervező Instagram Oldalait, melyet az Instagram Oldalon a „Követem” gombra kattintással tehet meg.
 • A Játékos ezt követően „lájkolja” a Nyereményjátékot népszerűsítő Instagram posztot, a poszt alatti erre szolgáló „szív” gombra kattintással.
 • A Játékos a 4.5.2. pontban írt poszt alatt kommentben megjelöli egy ismerősét.

 

 • Egy Játékos a Nyereményjáték időtartama alatt egy Pályázat beküldésére jogosult, azaz a 4.4. és 4.5. pontban ismertetett lépéseket egyszer végezheti el. Amennyiben a Szervező azt észleli, hogy ugyanaz a Játékos több Pályázatot küld be (például úgy, hogy a Pályázat beküldésekor más felhasználói profilt használ) a Szervező a Játékost kizárja a Játékból. Amennyiben a Játékos a 4.4.3. illetve 4.5.3. pontokban írt lépést többször is elvégzi, úgy a Szervező csak a legelső megjelölést veszi figyelembe, a többi megjelölését figyelmen kívül hagyja, így több ismerős megjelölése a Játékos nyerési esélyeit nem növeli.
 • Azok a Pályázatok, amelyek a jelen Szabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek. Nem felel meg többek között a követelményeknek az a Pályázat, amely során a Játékos nem a Nyereményjátékot népszerűsítő posztot „lájkolja” vagy nem a Nyereményjátékot népszerűsítő poszt alatt jelöli meg ismerősét. 
 • A Szervező a nem valós adatokat megadó Játékosokat kizárja a Játékból. A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok is, akiknek Facebook vagy Instagram profilja nem azonosítható, illetve az úgynevezett „bot” profilok, továbbá egyéb, nem azonosítható, nem valós személyt takaró profilok. A Nyereményjátékban nem vehetnek részt továbbá üzleti profilok, kizárólag az azonosítható természetes személyekhez tartozó profillal rendelkező Játékosok vehetnek részt, amelyek megfelelnek a jelen Szabályzatban foglaltaknak. Ugyanígy kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik több, azonban ugyanazon személyhez tartozó felhasználói profillal vesznek részt a Nyereményjátékban. Az előbbi kritériumoknak meg nem felelő Játékosok szintén kizárásra kerülnek a Nyereményjátékból.
 • A Játékos tudomásul veszi, hogy a 4.4. illetve 4.5. pontban foglalt lépések megtételével kijelenti, hogy jelen Szabályzatot, illetve a Szervező vonatkozó adatkezelési szabályzatát megismerte, azt magára nézve kötelezőnek ismeri el.
 • A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Nyereményjáték lebonyolításával kapcsolatosan használt technikai infrastruktúra tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása, melyre a Szervezőnek nincs ráhatása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár. Ha a Játékos adatfeltöltés vagy Pályázat beküldés közben bezárja a böngésző ablakot, bezárja az alkalmazást vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló szerverrel, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
 • A Pályázatot a Szabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben az, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Szabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.
 • A Szervező a Játékot a Facebook és az Instagram Oldalon népszerűsíti, azonban a Nyereményjáték szervezésében a Facebook és az Instagram üzemeltetője, mely Európában a Meta Platforms Ireland Limited (székhely: Merrion Road, X2K5 Dublin, Írország, nyilvántartási szám: 462932), sem annak anyavállalata a Meta Platforms Inc. (székhely: 1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025, Amerikai Egyesült Államok, nyilvántartási száma: 2711108)(a továbbiakban együttesen: „Meta”) semmilyen módon nem vesz részt, illetve a Nyereményjátékot nem támogatja.
 • A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Pályázat beküldésének feltétele, hogy a beküldött Pályázat anyagának vonatkozásában a Szervező részére hozzájárulását adja annak az adatkezelési tájékoztatóban megjelölt célból és időtartamig való felhasználásához és kezeléséhez.

 

 1. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

5.1       A Nyereményjáték 2023. november 8. napjának 00 óra 00 percétől 2023. november 12. napjának 23 óra 59 percéig tart.

 

 1. ELBÍRÁLÁS, SORSOLÁS

6.1       Minden beküldött Pályázat a beküldést követő 48 órán belül szűrésen esik át. A szűrés során megvizsgálásra kerül, hogy az megfelel-e a 3.4. pontban írtaknak, továbbá, hogy azt a Játékos a 4.1 pontban meghatározott időtartamon belül küldte-e be, valamint, hogy nem állnak-e fenn az alábbi 5.2 pontban vagy a jelen Szabályzatban meghatározott egyéb kizárási feltételek.

6.2       A Pályázat beérkezését követően a Szervező megvizsgálja azokat és kizárja a Nyereményjátékból azokat a Pályázatokat, amelyek:

 • a 3.2. pont szerint kizárt személyektől érkeznek;
 • tartalma nem felel meg a 4.4. vagy 4.5. pontban írtaknak;
 • jogszabályba ütköznek;
 • káromkodást tartalmaznak;
 • megbotránkoztató tartalmúak;
 • obszcén, agresszív, fenyegető stílusúak;
 • pornográf vagy szexuális tartalmúak;
 • bármely személlyel kapcsolatosan sértő, vagy nem megfelelő hangvételű tartalommal rendelkeznek;
 • harmadik személyekre nézve sértőek;
 • harmadik személyek személyes adatait jelenítik meg, illetve érdekeit sértik;
 • reklámot hordoznak, vagy arra utalnak;
 • más honlapra irányítanak;
 • más személyek szerzői vagy egyéb jogait sértik;
 • a beküldője a 4.8. pontban említetteknek megfelel;
 • a Szervező szubjektív megítélése alapján a megadott adtok nem tekinthetők valósnak

6.3       Amennyiben a beküldött Pályázat a Szervező szubjektív, saját mérlegelési jogkörében meghozott döntése szerint a fent felsorolt feltételek bármelyikébe vagy egyébként a jelen Szabályzat rendelkezéseibe ütközik, a Szervező nem hagyja azt jóvá és a szóban forgó Pályázat törlésre kerül. A Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy az ilyen Pályázatot beküldő Játékos teljes egészében kizárásra kerüljön a Nyereményjátékból. A Játékosnak nem áll jogában sem a Szervező döntése ellen fellebbezni, sem bármely, a törléssel kapcsolatos kártérítési igénnyel előállni a Szervezővel szemben.

6.4       A Szervező a jelen Szabályzatnak megfelelő Pályázatokat rögzíti, illetve az azt beküldő Játékosokat egy számítógépes adatbázisba felveszi. A sorsolás az érvényes Pályázatot beküldő Játékosok között zajlik egy véletlenszerűség elve alapján működő automatikus és a Szervező által nem befolyásolható számítógépes program segítségével. A sorsolás eredményéről jegyzőkönyv készül.

6.5       A nyeremények, illetve a nyertes Játékosok kisorsolására a Játék 5.1 pontjában megjelölt időtartamát követően, 2023. november 14. napján kerül sor. A sorsolást végző rendszer a 6.4 pont szerint az adatbázisba felvett Játékosok közül választ ki véletlenszerűen az Instagram Oldalon Pályázatot beküldők közül 2 nyertest. A sorsolás alkalmával pótnyertes kisorsolására nem kerül sor. Amennyiben a nyeremény a kisorsolt Játékosnak a 8. pont rendelkezései szerint nem adható át, úgy a Szervező újabb sorsolást nem tart, a Nyereményjátékot sikertelennek minősíti és a nyeremény kiosztására nem kerül sor.

6.6       A nyertesként kisorsolt Játékosnak lehetősége van arra, hogy nyereményéről lemondjon. Ebben az esetben a fenti 6.5 pont rendelkezései szerint a nyeremény kiosztására nem kerül sor.

6.7       A sorsolás helyszíne a Szervező székhelye.

 1. NYEREMÉNYEK

7.1       A Pályázat beküldésével a Játékban az Instagram Oldalon pályázó nyertes Játékosok között 2 darab egyenként 45.000 Forint értékű fotózás kerül kiosztásra.

7.2       Tekintettel arra, hogy a nyereményeket a Szervező biztosítja, így azok tekintetében mennyiségi, minőségi felelősséget, illetve szavatosságot vállal, a nyertes Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között Szervezővel szemben érvényesítheti.

 

7.3       A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékosoknak Instagram Oldalon keresztül történő előzetes értesítése mellett a nyereményt a Nyereményjáték időtartama alatt bármikor egyenértékű, hasonló más nyereménytárggyal helyettesítse.

7.4       A nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre nem váltható. Egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt legfeljebb egy darab nyereményre lehet jogosult.

 

 1. NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA

8.1       A Szervező a nyeremények nyerteseit legkésőbb a sorsolást követő 3 munkanapon belül értesíti a Játékosnak a Pályázat beküldésére használt Instagram profilján, a nyertes Játékos részére küldött üzenet útján. (a továbbiakban: ”Értesítés”). A nyertes Játékos a Facebook-on, illetve Instagram-on keresztük küldött üzenetre válaszolva köteles az Értesítés kézhezvételét követő 14 munkanapon belül visszaigazolni az Értesítést, valamint egyeztetni a Szervezővel, hogy a nyereményt személyesen veszi át vagy amennyiben a nyereményt postai úton kívánja átvenni, úgy köteles a kézbesítéséhez szükséges személyes adatait (teljes név, magyarországi lakcím / postázási cím, e-mail cím, telefonszám) pontosan megadni. Amennyiben a nyertes Játékos a fenti határidőn belül az Értesítést nem igazolja vissza, vagy a kézbesítéshez szükséges adatait nem adja meg, úgy a nyertes Játékos Pályázata kizárásra kerül és a Szervező 6.5 pont rendelkezései szerint jár el.

8.2       A nyereményeket a Szervező postai úton vagy futárszolgálattal juttatja el az adott nyertesnek a Játékos által az Értesítés visszaigazolásakor megadott magyarországi címére. Postai kézbesítés esetén a kézbesítésre a Magyar Posta mindenkori általános szerződési feltételei irányadóak. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átvételére a Magyar Posta mindenkori általános szerződési feltételeiben, valamint a postáról szóló 2012. évi CLIX. törvényben foglaltak szerint sor kerüljön. Futárszolgálattal történő kézbesítés esetén a kézbesítésre a kézbesítést végző futárszolgálat általános szerződési feltételei irányadóak. Ha a nyertes Játékos együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, és így a nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

8.3       A nyeremények meghatalmazott útján is átvehetők. Meghatalmazott lehet minden cselekvőképes személy, valamint a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerint közeli hozzátartozó, aki képviseleti és átvételi jogát teljes bizonyító erejű és mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott által aláírt alakszerű meghatalmazással igazolja. A meghatalmazás kötelező alaki kelléke a benne szereplő személyek születési családi neve, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, valamint személyi igazolvány száma.

8.4       A Szervező kizárja a Nyereményjátékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a nyereményt azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a Pályázatán vagy az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen játékszabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

 

 1. ADÓZÁS

9.1       A nyereményekhez tartozó esetleges személyi jövedelemadó fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. A Szervezőt a nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A nyeremények kézbesítésével járó postai, illetve futárköltséget a Szervező viseli.

 

 1. ADATVÉDELEM
 • A Nyereményjáték során a Játékosok által megadott személyes adatok tekintetében a Szervező minősül adatkezelőnek.
 • A Szervező, mint adatkezelő a Játékos által megadott személyes adatokat a Nyereményjátékkal összefüggésben, a Nyereményjáték időtartama alatt, de legkésőbb a sorsolás lezárásáig szerződés teljesítése jogcímén a Nyereményjátékban való részvétel céljából, illetve kapcsolattartási célból, valamint a nyereményeknek a Játékosokhoz történő eljuttatása céljából kezeli.
 • A Szervező a Játékosok alábbi adatait kezeli:
 • vezeték- és keresztnév
 • lakcím / postázási cím (nyertesség esetén)
 • e-mail cím (nyertesség esetén)
 • telefonszám (nyertesség esetén)
 • A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjenek személyes adataik kezeléséről, kérje azok törlését, az adatkezelés korlátozását vagy az adatok helyesbítését az info@abvisual.hu e-mail címen. Ezenkívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás, valamint az adathordozhatóság joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11, postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9., telefon: +36 1 391 1400, +36 30 683 5969, +36 30 549 6838, fax: +36 (1) 391-1410 e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.

 

 • A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.

 

 • A Szervező részletes adatkezelési tájékoztatója a következő linken érhető el: www.abvisual-wedding.hu

 

 1. VEGYES RENDELKEZÉSEK

11.1      A Nyereményjátékban való részvételnek vásárlás, valamint a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényben meghatározott egyéb feltétel nem képezi az előfeltételét. A Nyereményjátékban való részvétel tétfizetéshez, vásárláshoz nem kötött, így a Nyereményjáték nem minősül a hivatkozott törvény szerinti szerencsejátéknak, az sem engedélyhez, sem bejelentéshez nem kötött. A Szervező tevékenysége nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

 

11.2      A Nyereményjátékban való részvétel, valamint a Nyereményjáték során történő adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező felhívja a Játékos figyelmét a Szabályzat és az adatkezelési tájékoztató figyelmes elolvasására. A Játékos a Pályázat beküldésével kijelenti, hogy a jelen Szabályzat és az adatkezelési tájékoztató szabályzat rendelkezéseit elfogadja. A Szervező semmiféle felelősséget nem vállal egyetlen Játékossal vagy bármely más olyan személlyel szemben sem, aki a vonatkozó jogszabályok, szerződéses kötelezettségek, vagy a Szabályzatban foglalt rendelkezések megsértésével vesz részt a Nyereményjátékban. A Pályázat beküldésével a Játékosok az adatkezelés szabályait, illetve a játékszabályzatot elfogadják.

 

11.3      A Nyereményjátékot a Meta semmilyen módon nem támogatja, illetve a Nyereményjáték nyereményeit sem a Meta szolgáltatja.

 

11.4      Játékos köteles adatai megadása során kellő gondossággal eljárni. A Játékos a Weboldalt, a Facebook Oldalt és az Instagram Oldalt csak saját felelősségére látogathatja. A Szervező nem vállal felelősséget a Játékost a használat során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a Játékos nem a kellő körültekintéssel járt el. A Játékos köteles tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek figyelembevételével eljárni. Valamennyi Játékos köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az előbbi weboldalak rendeltetésszerű használatát akadályozza.

 

11.5      A Játékos köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat és köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely mások érdekeit sérti. Ezen belül a Játékos köteles tiszteletben tartani mások magánszféráját, személyhez fűződő jogait, a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat, különösen a szerzői jogi védelem alá eső irodalmi, tudományos és művészeti alkotások, találmányok, formatervezési minták, használati minták, védjegyek és forgalmi árujelzők védelmére vonatkozó szabályokat. A Játékos köteles tartózkodni szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetésétől. Valamennyi Játékos köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a Szervező érdekeit sérti.

 

11.6      A Szervező minden tőle elvárhatót megtesz a Nyereményjáték tisztaságáért és annak a jelen Szabályzat szerinti lefolyásáért. Ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a Szabályzat megszegésének gyanúja, vagy előre nem látott, elháríthatatlan külső ok (vis maior) merül fel, a Szervező nem köteles helytállni azzal a személlyel szemben, aki a nyertest jogosulatlannak tartja a nyereményre, és nem köteles a Nyereményjátékot megismételni, a nyertest kizárni. A Szervező ezen esetekben ugyanakkor fenntartja a jogot, hogy visszatartsa a nyereményt mindaddig, amíg a felek az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket jogerősen és sikeresen le nem zárják.

 

11.7      A Szervező kizárja a felelősségét minden, a Weboldalt, a Facebook Oldalt és az Instagram Oldalt, illetve az azokat működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben az előbbi oldalakat, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

 

11.8      A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Nyereményjátékot – akár annak időtartama alatt is – egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. Az ezekről szóló értesítést a Szervező a Weboldalon, a Facebook Oldalon, illetve az Instagram Oldalon is közzéteszi, így a Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

 

11.9      A Szabályzatra és a Nyereményjátékra a magyar jogszabályok az irányadók és a Nyereményjátékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá, továbbá a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) szerinti bíróságok illetékességébe tartoznak.

 

11.10    A Szervező a Szabályzatot a Weboldalon teszi közzé. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Szabályzatot indokolt esetben megváltoztassa. A megváltoztatott Szabályzatot azonnal közzéteszi a Weboldalon, a korábbi Szabályzattal azonos helyen és módon.

 

Nagykanizsa, 2023. november 8.

 

Balázs Ádám e.v.
Szervező

Előző Karácsonyi fotózás 2023
Következő Nemzetközi esküvő a budapesti Marriott Hotelben

Comments are closed.

You can enable/disable right clicking from Theme Options and customize this message too.
Cookie-hoz való hozzájárulás Real Cookie Bannerral
Verified by MonsterInsights