Adatvédelem

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Az Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák Balázs Ádám egyéni vállalkozó, mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által értékesített szolgáltatásokra vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérem, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásaimat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Részletes ÁSZF: https://abvisual-wedding.hu/aszf/

Az ÁSZF hatálya:

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) határozza meg a megrendelt szolgáltatásokra szóló megállapodás feltételeit, valamint a Szolgáltató és Megrendelő között szerződéskötéssel keletkező jogviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket. Megrendelő jelen Általános szerződési Feltételeket elfogadja, megbízza Szolgáltatót esküvőjük megörökítésével, melynek részleteit a szerződés tartalmazza.

Jelen ÁSZF 2020. április 01. napján lép hatályba, és határozatlan időre szól.

Adatkezelési szabályok:

Részletes leírás elérhető az Adatvédelem menüpontban.

Árak, megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

Balázs Ádám egyéni vállalkozó által értékesített szolgáltatások digitális termékek. Az ajánlatban megadott szolgáltatás ára bruttó ár. Balázs Ádám egyéni vállalkozó áfa mentes, az ÁFA értéke 0% (AM, Adómentes). A számlát a szolgáltatás tartalmazza.

Értékesített szolgáltatások, annak tartalma:

Egy – csomagtartalmak alapján szabályozott hosszúságú – highlight videó az online felületekre valamint (csomag függvényében) egy hosszabb – csomagtartalmak alapján szabályozott hosszúságú – offline / saját, belső használatra készített videó.

Egyes csomagok tartalma megtalálható az ajánlatban és a szerződésben feltüntetve, ezen felül a felsorolt általános tartalmak a szolgáltatás részét képezik:

  • Online, írásos ajánlatkészítés.
  • Személyes megbeszélés Szolgáltató székhelyén a csomagtartalmakról, ajánlatkérő igényeiről, valamint a szerződés pontjainak és a munkavégzésnek közös átbeszélése. Amennyiben Szolgáltató székhelyén ez a nagy távolság miatt nem lehetséges úgy telefonon, írásban vagy egyéb online formában.
  • Egyeztetés az esküvő programjáról, valamint egy utolsó egyeztetés az esküvőt megelőző 1-2 hétben.
  • Biztosított technikai felszerelés.
  • Videó készítése (forgatás a helyszínen) az előre egyeztetett programterv alapján, csomag függvényében + 1 fő operatőrrel.
  • Post produktion: szerkesztés, vágás, feliratozás, esetleges számítógépes grafikai és egyéb (színkorrekció, hang) utómunkálatok.
  • Adobe regisztráció általi fontok biztosítása a videó felületén (a fontok nem kerülnek letöltésre és átadásra!)
  • Megvásárolt jogdíjú zene használata
  • Videó átadása online transzferrel (Google Drive), valamint ezen tárhelyen történő tárolás és ezáltal hozzáférés biztosítása előre megbeszélt időpontig

 

Záró rendelkezések:

Megrendelő biztosítja Szolgáltatót afelől, hogy az étkezést valamint a frissítő italokat a nap folyamán biztosítja Szolgáltató részére.

Az esküvő napjának végleges időtervét és a Megrendelő által igényelt kezdés időpontját Szolgáltató az esküvőt megelőzően, legkésőbb egy héttel korábban megkapják.

A rendelkezésre állási idő után Szolgáltató tájékoztatja Megrendelőt, hogy a rendelkezési idő lejárt, és megkérdezi, hogy a szerződésben foglalt túlóra díj ellenében igényt tart-e további szolgáltatásokra.

Szolgáltató az esküvő napján legjobb tudása szerint készíti el a felvételeket. Szolgáltató kijelenti, hogy nem jelenik meg az esküvő napján ittas, illuminált, átbulizott vagy egyéb olyan állapotban, amely munkavégzését, az elkészített felvételek minőségét befolyásolná.

Szolgáltató kijelenti, hogy az esküvő napján elérhető, és rendelkezésre áll a megbeszéltek alapján az esküvő teljes ideje alatt.

Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF körében alvállalkozót, egyéb közreműködőt igénybe venni.

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadóak.

ADATVÉDELEM

Személyes adatokhoz nem csak a weboldal és a felhasználó közötti interakció során juthatunk. Személyes adatokat technikai folyamatok is generálhatnak, mint például a kapcsolatfelvételi űrlapok, hozzászólások, sütik, látogatottsági elemzések és harmadik féltől származó beágyazott tartalmak.

Kapcsolatfelvételi űrlapok

A kapcsolati űrlapon beérkező adatokat ügyfélszolgálati okokból bizonyos ideig megőrizzük.

Hozzájáruló nyilatkozat

Hozzájárulok, hogy ajánlatkérés esetén Balázs Ádám egyéni vállalkozótól e-mailben tájékoztatást és ajánlatokat kapjak. Az adataim reklámcélra történő felhasználásást megtagadhatom, jelen hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom.

1. Az adatkezelési tájékoztató célja:

Balázs Ádám egyéni vállalkozó (8800 Nagykanizsa, Erkel F. 6.) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Balázs Ádám egyéni vállalkozó (ABVisual) adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a http://abvisual.hu/impressum/ címen.

Balázs Ádám egyéni vállalkozó (ABVisual) fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

Balázs Ádám egyéni vállalkozó (ABVisual) elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Balázs Ádám egyéni vállalkozó (ABVisual) a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Balázs Ádám egyéni vállalkozó (ABVisual) az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

2. A kezelt személyes adatok köre:

Balázs Ádám egyéni vállalkozó (ABVisual) az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

Balázs Ádám egyéni vállalkozó (ABVisual) olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Balázs Ádám egyéni vállalkozó (ABVisual) az adatkezelés során megőrzi

a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
A szolgáltatás, vagy termék megrendeléséhez regisztráció nem szükséges. Adataidat honlapom kizárólag a szolgáltatás vagy termék megrendelésének teljesítése céljából, hírlevélre történő feliratkozás esetén hírlevél küldése céljából kezelem. Fotókat és videókat Weboldalon, illetve közösségi oldalaimon kizárólag megkötött megállapodás vagy szerződéskötést követően publikálok. Az adatokat és a fotókat harmadik félnek nem adom ki, kivéve külön engedélykérésre, illetve a velem szerződött partnereknek, pl. posta, futárszolgálat. Az adatokat partnereim nem jogosultak harmadik félnek továbbadni, kizárólag a csomagok célba juttatásának érdekében vagy a címzettek értesítése céljából használják.

Weboldal adatait kizárólag Adatkezelő kezeli. Az adatok megadása önkéntes alapon, Felhasználó hozzájárulásával történik. Az adatok megadásának célja a szolgáltatásra, termékekre, oktatásra vonatkozó árajánlat kiadása, annak megrendelése, illetve teljesítése. Adatkezelő a megadott adatokat a 2001. évi CVIII. törvény figyelembe vételével kezeli, illetve tárolja. Mindent megtesz azok biztonsága és sérthetetlensége érdekében és azok kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben előírtaknak alapján jár el. A megadott szállítási adatokat a megrendelt termék kiszállítását végző partner megismerheti a küldemény kézbesítéséhez.

Felhasználók által megadott adatok kezelése és annak célja:
– a videós szolgáltatás árajánlatának kiadásához bekért személyes adatok: név, email cím, telefonszám,
– a videós szolgáltatás teljesítéséhez és a szerződés megkötéséhez szükséges adatok: név, email cím, telefonszám, lakcím és/vagy számlázási cím, postázási cím (Eltérő szállítási és számlázási cím esetén ezen adatok külön megadhatóak számlázásra és szállításra vonatkozóan is),
– online konzultációhoz (pl. nagy távolságban vagy külföldön élő partnerek esetén) szükséges adatok: skype azonosító, telefonszám, vagy facebook/messenger azonosító.

Felhasználó kizárólag saját személyes adatait adhatja meg Weboldalon. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat, azok valódiságát nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag, Felhasználó felel. Bármely Felhasználó e-mail címének, telefonszámának, egyéb adatainak megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta. Amennyiben a Felhasználó nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő Felhasználó kötelessége a Felhasználó hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, vagy az adott Felhasználóval fennálló jogviszony fennállásának időtartama alatt, illetve annak megszűnését követően bizalmasan kezeli mindaddig, amíg Felhasználó az adatok mindennemű törlését írásban nem kéri, hozzájárulását vissza nem vonja.

2.1 Cookie-k (Sütik)

2.1.1 A sütik feladata

információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
megkönnyítik a weboldal használatát;
minőségi felhasználói élményt biztosítanak.
A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

2.1.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a www.abvisual.hu weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

2.1.3 Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

Az abvisual.hu weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az abvisual.hu információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalaka. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

2.2 Online ügyintézéshez (ajánlatkéréshez) kapcsolódó adatok

Kötelezően megadandó személyes adatok: Név, email cím, település (esküvő helyszíne)

A felhasználó önkéntes döntése alapján a kapcsolati űrlap kitöltésekor megadott adatok esetében az adatkezelés célja, hogy személyre szabott ajánlatot kaphasson az érdeklődő. Az Szolgáltató az önkéntesen megadható adatokat csak a fent megjelölt célra használja fel, az adatokat harmadik félnek nem adja át.

Az űrlap kitöltése minden esetben önkéntes. A kapcsolati űrlapon ún. kötelezően kitöltendő mezők kitöltetlenül hagyása azt eredményezheti, hogy a felhasználó nem tudja elküldeni a levelet. Az adatok addig maradnak a rendszerben, míg azok törlését a felhasználó nem kezdeményezi. Azáltal, hogy a felhasználó kitölti a kapcsolati űrlapot, hozzájárul megadott adatai feldolgozásához.

Az adatkezelés jogalapja az érintettek önkéntes hozzájárulása.

3. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja:

3.1 Általános adatkezelési irányelvek

Balázs Ádám egyéni vállalkozó (ABVisual) tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Felhívjuk Balázs Ádám egyéni vállalkozó (ABVisual) részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).

4. Az adatok fizikai tárolási helyei:

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szavazás során generálódnak és melyeket az abvisual.hu rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag Balázs Ádám egyéni vállalkozó (ABVisual) fér hozzá.

5. Az adatkezelő adatai:

Amennyiben megkeresne engem, a +3620/22-55-632 elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

Név: Balázs Ádám egyéni vállalkozó (ABVisual)

Székhely: 8800 Nagykanizsa, Erkel F. 6.

Nyilvántartási szám: 51978246

Adószám: 68599830-1-40

Telefonszám: +3620/22-55-632

E-mail: info@abvisual.hu

6. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei:

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

6.1 Tájékoztatáshoz való jog

Balázs Ádám egyéni vállalkozó (ABVisual) megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15-22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

6.2 Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

6.3 Helyesbítés joga

Az érintett kérheti Balázs Ádám egyéni vállalkozó által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

6.4 Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére Balázs Ádám e.v. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

6.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére Balázs Ádám e.v. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy vé-delméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

6.6 Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

6.7 Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

6.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

6.9 Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

6.10 Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

6.11 Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 0613911400

Fax: 0613911410

You can enable/disable right clicking from Theme Options and customize this message too.
Cookie-hoz való hozzájárulás Real Cookie Bannerral
Verified by MonsterInsights