ÁSZF

Általános szerződési feltételek

Az Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák Balázs Ádám egyéni vállalkozó, mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által értékesített szolgáltatásokra vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérem, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásaimat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Szolgáltató:

Balázs Ádám egyéni vállalkozó
Székhely: 8800 Nagykanizsa, Erkel F. 6.
Nyilvántartási szám: 51978246
Adószám: 68599830-1-4
Telefonszám: +3620/22-55-632
E-mail: info@abvisual.hu

Az ÁSZF hatálya:

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) határozza meg a megrendelt szolgáltatásokra szóló megállapodás feltételeit, valamint a Szolgáltató és Megrendelő között szerződéskötéssel keletkező jogviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket.

Jelen ÁSZF 2020. április 01. napján lép hatályba, és határozatlan időre szól.

Adatkezelési szabályok:

Részletes leírás ezen menüpontban.

Árak, megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

Balázs Ádám egyéni vállalkozó által értékesített szolgáltatások online termékek. Az ajánlatban megadott szolgáltatás ára bruttó ár, melyek tartalmazzák vállalkozó 15% SZJA adóterheit is. Balázs Ádám egyéni vállalkozó áfa mentes, az ÁFA értéke 0% (AM, Adómentes). A számlát a szolgáltatás tartalmazza.

Az árak minden esetben az egyéni kérések, igények alapján kerülnek kialakításra.

Értékesített szolgáltatások, annak általános tartalma (egyedi tartalmas ajánlatok esetén eltérő lehet):

 1. Online felületre készített socialmedia tartalmak (fotók és videók)
 • Megbeszélés (telefonos, írásos vagy személyes), egyeztetés a forgatókönyv és a fotózás/forgatás kapcsán
 • Egyéni igények alapján ajánlatkészítés Megrendelő számára
 • Igény esetén helyszín bejárás a forgatást megelőző napon, vagy korábbi érkezés és a forgatás előtti helyszínbejárás
 • Biztosított technikai felszerelés
 • Adatok tárolása és leválogatása
 • Videó készítése (forgatás a helyszínen) a biztosított forgatókönyv alapján vagy fotózás az előre megbeszélt igények alapján
 • Post produktion: szerkesztés, vágás, feliratozás, számítógépes grafikai és egyéb utómunkálatok
 • Adobe regisztráció általi fontok biztosítása a videó felületén (a fontok nem kerülnek letöltésre és átadásra!)
 • 2 javítási kör (kivéve egyedi tartalmú ajánlat esetén)
 • Fotók és videók online átadása
  2) Esküvő fotózása és videózása
  Részletes leírás és tartalom az erre vonatkozó részben.

Rendelés menete:

Megrendelő a www.abvisual.hu weboldalon vagy emailen keresztül egyedi igényei megadása alapján árajánlatot tud kérni Szolgáltatótól. Amennyiben Megrendelő számára Szolgáltató ajánlata megfelelő, úgy azt írásban megrendelhető, melyről Szolgáltató írásos visszaigazolást, szerződést küld, melyben felek az ajánlatban szereplő feltételeket rögzítik.

Lehetséges fizetési módok:

Az átadott munkát követően Szolgáltató átutalásos e-számlát állít ki, melyet Megrendelő a számlán szereplő kiállítási dátumhoz viszonyított 3 napon belül köteles átutalással kiegyenlíteni. Fizetés minden esetben teljesítést követően történik.

Általános rendelkezések:

Zene használat

A zenék költségeit az adott szolgáltatásdíj nem tartalmazza, annak díja extra felárnak minősül. Javasolt oldal: premieumbeats.com, zeneszámok ára átlagosan:

 1. a) TV-sugárzás és teljes körű felhasználhatóság esetén (premium licence): 199 dollár / zeneszám (+ ÁFA), mely költség a megrendelőt terheli. Megrendelő számára tetsző zeneszámot használhat.
 2. b) csak online felületeken történő használat esetén (Standard licence: socialmedia, Youtube, Vimeo): 49 dollár / zeneszám (+ ÁFA)

A kiválasztott zenéknél Megrendelőnek szükséges megjelölnie, hogy mely témákhoz mely zeneszámokat szeretné használni.

Bővebben: https://www.premiumbeat.com/license#compare_licenses

Amennyiben Megrendelő a vágómunka közben (vagy már az elkészült, első, megtekintésre és javításra átadott vágást követően) a zenével kapcsolatban meggondolja magát, úgy a régi és az új zeneszámok díja is felszámításra kerül.

Munkavégzés menete

Forgatás vagy fotózás a megbeszélt napon az előre megírt forgatókönyv alapján történik. Vállalkozó az adott munkában csakis mint fotós vagy operatőr-vágó vesz részt, a forgatókönyv írás minden esetben Megrendelő, vagy Megrendelő által biztosított szakember feladata. Helyszíni forgatókönyv módosítás Megrendelő részéről lehetséges (mely által korábban tervezett felvételek elmaradhatnak), de utólagos reklamációt ezzel kapcsolatban Vállalkozó nem fogad el. Amennyiben a törölt jelenetekre Megrendelő utólag mégis igényt tart, azok pótforgatással pótolhatóak, melynek ára: 19.000 Forint / óra + útiköltség.
Videó esetén a forgatást követően Megrendelő kiválasztja a zeneszámokat (akár Vállalkozó javaslata alapján). Az átadási idő kezdete a zeneválasztás pillanatától érvényes.

Vállalt átadási idő

Egyedi ajánlat függvényében 4-6 hét (munkanap, a hétvége nem számolható bele), amennyiben minden rendelkezésre áll (zene, szöveg, logó, kért betűstílusok, stb.) Amennyiben valami nem áll rendelkezésre, úgy a vállalt átadási idő tolódhat. Az átadási idő ettől eltérően egyedileg is szabályozható.

Amennyiben Szolgáltató egy megtekintésre kész verziót Megrendelő számára átadott, úgy a megtekintés és javítási javaslatok elküldéséig eltelt köztes idő nem számít bele az átadási időbe. Például: amennyiben Megrendelő egy hét múlva jelentkezik válaszával és kéréseivel Szolgáltatónál, úgy az átadási idő a megkeresés napjától folytatódik, számolható tovább.

Fotók esetén az ajánlatban szereplő átadási idő a mérvadó.

Fontok

Amennyiben a kért betűstílusok (fontok) díjkötelesek, úgy annak extra díja a Megrendelőt terheli, vagy ha Megrendelő birtokában van, úgy rendelkezésre kell, hogy bocsájtsa Vállalkozó számára. Vállalkozó vállalja, hogy ilyen helyzet esetén a kapott fontokat semmilyen esetben sem használja más munkákhoz a jövőben.

Logó használat

Megrendelő a logót lehetőség szerint háttérmentes .png formátumban bocsájtsa rendelkezésre. Amennyiben a logójuk ennek a kritériumnak nem felel meg, a saját grafikusukkal kötelesek eme feltételnek eleget tenni, hogy Vállalkozó a munkáját el tudja végezni.

Vállalkozó a logókat és Megrendelő által kért szövegeket 2D formában a képre be tudja úsztatni, azokat tudja alapszinten mozgatni, azonban 3D animáció vagy motion tracking készítéséhez külön szakember szükséges.

Javítás

Az árajánlat 2 javítási kört tartalmaz Megrendelő számára (ez a szám ajánlatonként eltérő lehet, de amennyiben arra nincs utalás, úgy ez vehető alapul), azon felül minden további extra javítás ára: 6.500 Forint / alkalom.

Amennyiben az átadási idő a Megrendelő miatt a vállalt időt követő 3 héten túlra nyúlik (a vágás megkezdését követő 7. héten sem kerül befejezésre a munka a Megrendelő hibájából kifolyólag), úgy késedelmi díj kerül felszámolásra.

A késedelmi díj mértéke: 19.000 Forint / hét.

Szereplők

Vállalkozó nem vonható kérdőre a Megrendelő által biztosított szereplők teljesítménye miatt (a szereplő „nem mosolyog szépen”, ezért nem tetszik a felvétel, unott fejet vág stb.). Vállalkozó ezzel kapcsolatban nem tudja a felvételek minőségén javítani.

 

Lemondási feltételek

Megrendelő a szerződést írásban az alábbi feltételekkel mondhatja fel:

 • egy évvel (12 hónap) a munka előtt: ingyenes.
 • 11,99 – 8 hónappal a munka előtt: a teljes ár 35 %-a,
 • 7,99 – fél évvel (6 hónap) a munka előtt: a teljes ár 50 %-a,
 • 5,99 – 1 hónappal a munka előtt: a teljes ár 70 %-a,
 • 0,99 – és 1 héttel a munkavégzés előtt: a teljes ár 90 %-a,
 • utolsó héten, vagy a munkavégzés napján: a teljes ár 100 %-a

fizetendő legkésőbb 14 nappal az írásos felmondást követően.
Fizetés módja: lásd fizetési tájékoztató pontban.

 

 

Videók használata, újravágás

Megrendelő csakis a kész, megvágott videót használhatja fel, annak későbbi újravágatása más videós kollégával, annak egyes darabjainak más projektben történő felhasználása szigorúan tilos. Amennyiben Megrendelő igényt tart egy adott snittre egy új, különálló projekthez, annak nyersanyagát megvásárolhatja Vállalkozótól. Amennyiben a feltételek ellenére a kész anyag egy darabja egy másik projektben is felhasználásra kerül, Megrendelő kártérítés fizetésre kötelezhető. A nyersanyagok tulajdonjoga minden esetben Vállalkozóé, azokat a hozzájárulási nyilatkozatok alapján Vállalkozó utólagosan bármikor felhasználhatja saját marketing célokra.

A kártérítés mértéke: a szerződésben foglalt munkadíj ötszöröse.

Nyers file-ok átadására nincs lehetőség, ugyanakkor egyes snittek megvásárolhatóak a fentebb leírtak szerint.

 

Módosítások

A kész videók átadását valamint a fizetést követően a projekt lezártnak tekintendő. Utólagos módosítások, pótforgatások (pl. valami fejlesztés bemutatása) lehetségesek, amennyiben a projektfile-ok és a nyersanyagok Vállalkozónál még rendelkezésre állnak (Vállalkozó az átadást követő maximum egy hónapig garantálja ezen file-ok rendelkezésre állását), azonban ez új projektnek tekintendő, így ez felár ellenében lehetséges (pl.: az átadás után fél évvel Megrendelő új szöveget szeretne íratni az átadott videóra).
Felár mértéke: egyéni megegyezés alapján.

Záró rendelkezések:

Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF körében alvállalkozót, egyéb közreműködőt igénybe venni.
Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadóak.

2) Esküvő fotózás és videózás


Egyes csomagok tartalma megtalálható az ajánlatban és a szerződésben feltüntetve, ezen felül a felsorolt általános tartalmak a szolgáltatás részét képezik:
• Online, írásos ajánlatkészítés.
• Személyes/online megbeszélés a csomagtartalmakról, ajánlatkérő igényeiről, valamint a szerződés pontjainak és a munkavégzésnek közös átbeszélése. Amennyiben személyesen ez a nagy távolság miatt nem lehetséges úgy telefonon, írásban vagy egyéb online formában.
• Egyeztetés az esküvő programjáról, valamint egy utolsó egyeztetés az esküvőt megelőző 1-2 hétben.
• Biztosított technikai felszerelés.
• Videó / fotó készítése (forgatás-fotózás a helyszínen) az előre egyeztetett programterv alapján, csomag függvényében + 1 fő operatőrrel.
• Post produktion: szerkesztés, vágás, feliratozás, esetleges számítógépes grafikai és egyéb (színkorrekció, hang) utómunkálatok.
• Videók / fotók tárolása merevlemezen.
• Videók / fotók leválogatása, feldolgozása.
• Megvásárolt jogdíjú zene használata
• Videó / fotók átadása online transzferrel (Google Drive/Pixieset), valamint ezen tárhelyen történő tárolás és ezáltal hozzáférés biztosítása előre megbeszélt időpontig.
Valamint videós szolgáltatáson túl fotós szolgáltatás Megrendelő esküvőjén a kiküldött ajánlatnak megfelelő tartalommal.
• Online, írásos ajánlatkészítés.
• Személyes/online megbeszélés a csomagtartalmakról, ajánlatkérő igényeiről, valamint a szerződés pontjainak és a munkavégzésnek közös átbeszélése. Amennyiben személyesen ez a nagy távolság miatt nem lehetséges úgy telefonon, írásban vagy egyéb online formában.
• Egyeztetés az esküvő programjáról, valamint egy utolsó egyeztetés az esküvőt megelőző 1-2 hétben.
• Biztosított technikai felszerelés.
• Fotók készítése az előre egyeztetett programterv alapján, csomag függvényében.
• Post produktion: utómunkálatok.
• Fotók tárolása merevlemezen.
• Fotók leválogatása, feldolgozása.
• Fotók átadása online galériában, valamint ezen tárhelyen történő tárolás és ezáltal hozzáférés biztosítása előre megbeszélt időpontig
 
Szolgáltatás megrendelésének menete:
Megrendelő a www.abvisual-wedding.hu weboldalon egyedi igényei megadása valamint a kapcsolati űrlap előre beállított pontjai alapján árajánlatot tud kérni Szolgáltatótól. Amennyiben Megrendelő számára Szolgáltató ajánlata megfelelő, úgy azt írásban megrendelhető, melyről Szolgáltató írásos visszaigazolást, szerződést küld, melyben felek az ajánlatban szereplő feltételeket rögzítik.
 
Egyes csomagok tartalma megtalálható az ajánlatban és a szerződésben feltüntetve, ezen felül a felsorolt általános tartalmak a szolgáltatás részét képezik:
• Online, írásos ajánlatkészítés.
• Személyes/online megbeszélés a csomagtartalmakról, ajánlatkérő igényeiről, valamint a szerződés pontjainak és a munkavégzésnek közös átbeszélése. Amennyiben személyesen ez a nagy távolság miatt nem lehetséges úgy telefonon, írásban vagy egyéb online formában.
• Egyeztetés az esküvő programjáról, valamint egy utolsó egyeztetés az esküvőt megelőző 1-2 hétben.
• Biztosított technikai felszerelés.
• Videó készítése (forgatás a helyszínen) az előre egyeztetett programterv alapján, csomag függvényében + 1 fő operatőrrel.
• Post produktion: szerkesztés, vágás, feliratozás, esetleges számítógépes grafikai és egyéb (színkorrekció, hang) utómunkálatok.
• Videók tárolása merevlemezen.
• Videók leválogatása, feldolgozása.
• Megvásárolt jogdíjú zene használata
• Videó átadása online transzferrel (Google Drive), valamint ezen tárhelyen történő tárolás és ezáltal hozzáférés biztosítása előre megbeszélt időpontig.
Valamint videós szolgáltatáson túl fotós szolgáltatás Megrendelő esküvőjén a kiküldött ajánlatnak megfelelő tartalommal.
 
• Online, írásos ajánlatkészítés.
• Személyes/online megbeszélés a csomagtartalmakról, ajánlatkérő igényeiről, valamint a szerződés pontjainak és a munkavégzésnek közös átbeszélése. Amennyiben személyesen ez a nagy távolság miatt nem lehetséges úgy telefonon, írásban vagy egyéb online formában.
• Egyeztetés az esküvő programjáról, valamint egy utolsó egyeztetés az esküvőt megelőző 1-2 hétben.
• Biztosított technikai felszerelés.
• Fotók készítése az előre egyeztetett programterv alapján, csomag függvényében.
• Post produktion: utómunkálatok.
• Fotók tárolása merevlemezen.
• Fotók leválogatása, feldolgozása.
• Fotók átadása online galériában, valamint ezen tárhelyen történő tárolás és ezáltal hozzáférés biztosítása előre megbeszélt időpontig

Szolgáltatás megrendelésének menete
Megrendelő a www.abvisual-wedding.hu weboldalon egyedi igényei megadása valamint a kapcsolati űrlap előre beállított pontjai alapján árajánlatot tud kérni Szolgáltatótól. Amennyiben Megrendelő számára Szolgáltató ajánlata megfelelő, úgy azt írásban megrendelhető, melyről Szolgáltató írásos visszaigazolást, szerződést küld, melyben felek az ajánlatban szereplő feltételeket rögzítik. Ezt követően Felek megbeszélnek egy időpontot, ahol a nap programját valamint a szolgáltatás részleteit személyesen vagy online is átbeszélik. Ez a megbeszélés időben megelőzheti az írásos szerződéskötést is. Szolgáltató mindennemű hivatalos kommunikációjának felülete az e-mail-es, írásos forma.

Videó/Fotók felhasználása 

Megrendelők a szerződés aláírásával hozzájárulnak, hogy a Szolgáltató a szerződés keretében készült fotó és filmfelvételeket saját üzletszerzése érdekében, promóciós tevékenysége során, weblapján, egyéb megjelenési formáin felhasználja. Amennyiben Megrendelők valamely fotó vagy filmfelvétel ilyen célú felhasználásához nem járulnak hozzá, úgy a Szolgáltató köteles a Megrendelők ilyen irányú kérésének eleget tenni és az adott felvétel(eke)t a Megrendelő kérésének kézhezvételének időpontjától számítottan felhasználni nem jogosult. Amennyiben Megrendelő nem járul hozzá, azt a szerződésben a „Fotó / Videó felhasználása” pontban írásban szükséges jelezni. 

Ellátás szolgáltató részére 


Megrendelő vállalja, hogy Szolgáltató számára vacsorát és italfogyasztási lehetőséget (alkoholmentes üdítő vagy víz) biztosít (videó esetén 2 főre), lehetőség szerint az események történésének helyszínéhez közel, hogy vacsora alatti esetleges történésekre időben reagálhasson. Amennyiben a vacsora nem kerül biztosításra, Szolgáltató maximum 2 órára elhagyhatja az esküvő helyszínét, hogy vacsorázhasson. Az ezen idő alatti felvételek hiánya Szolgáltatónak nem róható fel.

Fotó / Filmkészítés feltételei

Megrendelő teljes szabad kezet ad a film vizuális megjelenésében. Szolgáltató nem tudja garantálni, hogy az esküvőn résztvevő összes vendég szerepleni fog a felvételeken. A Szolgáltató a későbbi esetleges félreértések elkerülése érdekében már most tájékoztatja a Megrendelőket, hogy a fotókat és filmfelvételeket az esküvő történései, helyszíne, környezete jelentős mértékben befolyásolja. Megrendelők jelen szerződés aláírásával kijelentik, hogy ezen tájékoztatást megértették és elfogadják. A Szolgáltató kizárólag a Megrendelők által biztosított feltételek alapján tudja ellátni tevékenységét, természetesen azzal, hogy a Szolgáltató szolgáltatását az esküvő történései, helyszíne, környezete által meghatározott kereteken belül alapján a legjobb szakmai tudása szerint végzi el. Felek rögzítik, hogy Megrendelő a jelen szerződés aláírását megelőzően megismerte a fotók és filmfelvételek művészi irányát (stílusát), valamint a Szolgáltató korábbi munkáiból válogatást, referenciaanyagot látott, továbbá azok Megrendelő számára folyamatosan elérhetőek Szolgáltató weboldalán vagy egyéb megjelenési felületein (www.abvisual-wedding.hu, 500px.com stb.). Megrendelők kijelentik, hogy a Szolgáltató fotó vagy videó-stílusra vonatkozó tájékoztatását megértették, azt tudomásul vették, elfogadták, és ezen tájékoztatás, valamint a Szolgáltató által közzétett filmanyagok alapján kötik meg a jelen szerződést.

Fotózás / Filmkészítés időtartama

Az időtartam a szerződésben kerül meghatározásra. Szolgáltató ezen időn felül kizárólag felár ellenében készít felvételeket, melynek árát az árajánlatban és szerződésben is meghatároz. Szolgáltató legfeljebb hajnali 1 óráig látja el tevékenységét, ezen felül a maradás felár ellenében lehetséges. Szolgáltató továbbá kijelenti, hogy a rendelkezési idő maximum értékben van meghatározva, tehát ennek értelmében legfeljebb hajnali 1 óráig látja el tevékenységét, azonban ha a menyecsketánc/menyasszonytánc az előtt befejeződik, úgy a szolgáltatás azzal a végéhez ér.

Vágás és válogatás

A fotók és felvételek leválogatását minden esetben Szolgáltató végzi, legjobb szakmai tudása és vizuális érzéke alapján. A végleges film vágását szintén Szolgáltató készíti el, általa választott zenére, audio- és vizuális érzéke alapján. Nagyobb módosítás a filmben csakis felár ellenében lehetséges (Egy-egy jelenet cseréje díjtalan). A módosítás ára alkalmanként 2.500,- Forint, amely a végszámlával kerül kiszámlázásra. A teljes filmek újravágására és/vagy zene újraválasztására nincs lehetőség. Fotók: RAW (nyers) fileok átadására nincs lehetőség. A válogatást követően a fotókon színkorrekció és vágás történik, így nyerik el a nálam ismerhető stílust és hangulatot. A képek dokumentarista stílusban készülnek, retusálást az előbb említetteken kívül nem végzek rajtuk. A képek nagy felbontású, digitális JPG formátumban kerülnek átadásra.

Teljesítés

A Szolgáltató vállalja a szerződésben foglalt highlight videó 1, a hosszú videó átadását pedig maximum 4 hónapon belül, fotók átadását pedig csomag függvényében 6-9 héten belül.

Zene használat

Szolgáltató tájékoztatja Megrendelőt, hogy Internetes felhasználásra kizárólag megvásárolt jogdíjú zenét lehet felhasználni. Online felületre fel nem töltött videóhoz (ami csak saját felhasználásra készül, és soha nem kerül publikálásra) igény szerint bármilyen zene (így pl. a felvétel valós hangjában elhangzó zeneszámok is) felhasználható.

Lehetséges fizetési módok

Foglaló fizetése jelenleg nem szükséges, azonban lemondás esetén a foglaló értéke a lemondási díjjal kibővítve 7 napon belül átutalással fizetendő. A lakodalom másnapján a teljes összeg 50%-a valamint az utazási költség fizetendő, a fennmaradó összeg a videók átadásakor esedékes. Előbb említett összegről Szolgáltató azonnali fizetési határidővel számlát küld Megrendelőnek.

Megrendelő biztosítja Szolgáltatót afelől, hogy menyecsketánc és / vagy a rendelkezésre állási idő lejárta után Szolgáltatót megvárja, és a lakodalmat nem hagyja addig el hosszabb időre (pl. menyecske-tánc utáni átöltözés, tusolás, stb.).
Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben ez meghiúsul, úgy 10 perc várakozási idő után egy óra túlóra kerül felszámolásra.
Az átadott munkát követően Szolgáltató átutalásos e-számlát állít ki, melyet Megrendelő a számlán szereplő kiállítási dátumhoz viszonyított 1 napon belül köteles átutalással kiegyenlíteni.
Készpénzfizetési igény esetén videó átadása fizetés ellenében lehetséges.
 
Lemondási feltételek
Megrendelő a szerződést írásban az alábbi feltételekkel mondhatja fel:
• egy évvel (12 hónap) a munka előtt: ingyenes.
• 11,99 – 8 hónappal a munka előtt: a teljes ár 35 %-a,
• 7,99 – fél évvel (6 hónap) a munka előtt: a teljes ár 50 %-a,
• 5,99 – 1 hónappal a munka előtt: a teljes ár 70 %-a,
• 0,99 – és 1 héttel a munkavégzés előtt: a teljes ár 90 %-a,
• utolsó héten, vagy a munkavégzés napján: a teljes ár 100 %-a
fizetendő legkésőbb 14 nappal az írásos felmondást követően. Fizetés módja: lásd fizetési tájékoztató pontban.
Lemondás esetén a foglaló minden esetben Szolgáltatónál marad, valamint a lemondási feltételekben feltűntetett időkeretek függvényében további lemondási díj fizetendő!
 
Vis major helyzet kezelése:
Amennyiben az esküvő olyan okból marad el, amely Megrendelő és Szolgáltató által el nem hárítható külső ok (például: 2020-as koronavírus járvány történései), abban az esetben Szolgáltató a foglaló visszatérítésére nem kötelezhető. Megrendelő ezen szerződéspontot elfogadja, és a szerződést ennek ismeretében köti meg Szolgáltatóval.
 
 
 
 

Amennyiben Megrendelő egy esetleges vészhelyzet során már hónapokkal előbb, pusztán aggodalomból lemondja a szerződésben megrendelt szolgáltatást – azon hivatalos információ hiányában, hogy a megjelölt dátumon tartható-e rendezvény vagy sem – a lemondási feltételek alapján lemondási díj megfizetésére kötelezhető. Amennyiben rendezvények tarthatók bizonyos korlátozás, szabályozás (pl. oltási igazolvány megléte) ellenében, Megrendelő azonban így eláll az esküvő és lakodalom megtartásától, úgy az lemondásnak minősül és lemondási díj fizetendő. Szolgáltató továbbá kijelenti, hogy minden esetben azt a magatartást tartja mérvadónak, hogy az esetlegesen elmaradó esküvő dátumot egy új, mindkét fél számára megfelelő időpontra módosítsák, hogy szolgáltatását el tudja végezni. Amennyiben Megrendelő kijelenti, hogy az esküvőt nem szeretné új időpontban megtartani, Megrendelő kijelentése lemondásnak minősül, így Szolgáltató a foglaló visszatérítésére nem kötelezhető. Ezen felül Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatónak az esküvő napján, vagy esküvő utáni fel nem róható vis major (pl. kártyameghibásodás, tároló merevlemezek meghibásodása) esetén semmiféle kártérítési igénnyel nem élhet, de ebben az esetben a foglaló értéke visszajár Megrendelőnek. Szolgáltató ettől függetlenül kijelenti, hogy úgy készül, hogy a kockázatot minimálisra csökkenti (pl. tartalék memóriakártya, tükrözött tárolás több merevlemezen).

Munkavégzés tömeges rendezvényen (esküvő, rendezvény, keresztelő stb.)

A Megrendelő köteles vendégeit időben tájékoztatni arról, hogy az adott rendezvényen képmás és hangfelvételek készülhetnek a vendégekről. A Megrendelő köteles a Szolgáltató tájékoztatni arról, ha valaki nem szeretne szerepelni a felvételeken. Az elmulasztott tájékoztatásért a felelősség a Megrendelőt terheli. Megfelelő tájékoztatás esetén a Szolgáltató a kérést köteles betartani, továbbá tájékoztatja a Megrendelőt, hogy amennyiben az adott személy tudatosan az adott esemény középpontjában tartózkodik, ezzel hátráltatva Szolgáltató munkáját, úgy a Szolgáltató nem tudja garantálni a felvételek elkészítését.

Megrendelő a szerződéskötéskor egy hozzájárulási nyilatkozatot és egy adatvédelmi tájékoztatót is kézhez kap, valamint azt Szolgáltató részére is szükséges aláírnia egy példányban. A hozzájárulási nyilatkozat a képmás és hangfelvétel készítéséhez és felhasználásához a 2013. évi V. törvény („új Ptk – Polgári Törvénykönyv”) 2:48. §. alapján, az adatvédelmi tájékoztató pedig a GDPR rövidítés az Európai Parlament és a Tanács 2016/679/EU rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló jogszabály alapján kerül megállapításra, azokat figyelembe véve kerül megfogalmazásra. Záró rendelkezések: Az esküvő napjának végleges időtervét és a Megrendelő által igényelt kezdés időpontját Szolgáltató az esküvőt megelőzően, legkésőbb egy héttel korábban megkapják. A rendelkezésre állási idő után Szolgáltató tájékoztatja Megrendelőt, hogy a rendelkezési idő lejárt, és megkérdezi, hogy a szerződésben foglalt túlóra díj ellenében igényt tart-e további szolgáltatásokra. Szolgáltató az esküvő napján legjobb tudása szerint készíti el a felvételeket. Szolgáltató kijelenti, hogy nem jelenik meg az esküvő napján ittas, illuminált, átbulizott vagy egyéb olyan állapotban, amely munkavégzését, az elkészített felvételek minőségét befolyásolná. Szolgáltató kijelenti, hogy az esküvő napján elérhető, és rendelkezésre áll a megbeszéltek alapján az esküvő teljes ideje alatt. Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF körében alvállalkozót, egyéb közreműködőt igénybe venni. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadóak.

You can enable/disable right clicking from Theme Options and customize this message too.
Cookie-hoz való hozzájárulás Real Cookie Bannerral
Verified by MonsterInsights